Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 8. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 30.1.2024 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Ústní informace hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích
hosté
5
Projednání informativních zpráv na 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok I.
Ing. Aschenbrenner
6
Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2023-01/2024
p. Složil
7
Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2023-01/2024
Ing. Sokol, MBA
8
Činnost orgánů města Plzně za období od 6. 12. 2023 do 30. 1. 2024
Ing. Aschenbrenner
9
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2024
p. Andrlík
10
Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2024
p. Trůková
11
Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
12
Projednání informativních zpráv na 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok II.
Ing. Aschenbrenner
13
Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2023
p. Trůková
14
Stavby cizích subjektů na území MO 2 v roce 2024
p. Trůková
15
Budoucí rozvoj lokality „Kasárna Slovany“
p. Trůková
16
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 7. 11. 2023 do 8. 1. 2024
Ing. Sokol, MBA
17
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...