Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 25.1.2024 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání
M. Bláhová
2
Volba ověřovatelů zápisu
M. Bláhová
3
Volba návrhové komise
M. Bláhová
4
Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 12
Ing. Majerová
5
Převod do rozpočtu Městské policie Plzeň na realizaci projektu "Dny s policií" 2024 a s tím spojená změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 1
Ing. Majerová
6
Převod do rozpočtu Divadla Alfa na realizaci projektu "Loutková Doubravka u Skupovy Plzně" a s tím spojená změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 4
Ing. Majerová
7
Převod do rozpočtu ONM MMP na výkup pozemků "Spolufinancování výkupu podílů pozemků v k.ú. Lobzy" a s tím spojená změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 5
Ing. Majerová
8
Schválení pořízení majetku a jeho převodu do majetku Městské policie, obvodní služebny Plzeň – Doubravka a s tím související změna rozpočtu MO P4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 2
Michaela Bláhová, Dis., Ing. Štěpánka Majerová
9
Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 4, stanovení pravidel odměňování členů komisí RMO P4 a výborů ZMO P4, kteří nejsou zastupiteli, a s tím související změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 3
Mgr. Michal Hrubý, Ing. Štěpánka Majerová
10
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
11
Informativní zprávy
Mgr. M. Hrubý
12
Novela Jednacího řádu ZMO P4
M. Bláhová
13
Zpráva o činnosti KV
Bc. Martin Kubin
14
Zpráva o činnosti RMO P4
T.Soukup
15
Různé
M. Bláhová
Pracuji...