Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 9. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 24.4.2024 od 14:00 hodin

Zpět na přehled Stáhnout zápis ze zasedání
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. X/2024, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, s účinností od 1. 1. 2025
Mgr. Ženíšek
4
Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. ../2024, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města ve vazbě na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
Mgr. Pavel Šrámek
5a
Záměr na dodání a instalaci herní sestavy „Wall-Holla“
Mgr. David Procházka
5
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
6
Blokace volných prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na projekty participativního rozpočtu MO Plzeň 3 „Rozhodněte sami“ pro rok 2025
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – přijetí účelové dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Výsadba stromů Štruncovy sady do rozpočtu MO Plzeň 3
Mgr. Ženíšek
8
3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za prosinec 2023 – leden 2024
Mgr. Ženíšek
9
4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na realizaci projektu „Rekonstrukce záhonů pod sídlem Komerční banky“
Mgr. Ženíšek
10
5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – přijetí investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Zateplení 63. MŠ Lábkova 30, Plzeň“
Mgr. Ženíšek
11
6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – změna závazného ukazatele rozpočtu Odboru správního a vnitřních věcí ÚMO 3 – náhrady mezd v době nemoci v roce 2024
Mgr. Ženíšek
12
7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem pro rok 2024
Mgr. Ženíšek
13
8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – změna závazného ukazatele rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2024 v souvislosti s Výsledky veřejného hlasování v participativním rozpočtu Rozhodněte sami
Mgr. Ženíšek
14
Poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň - Nová Hospoda na vybudování beachvolejbalového hřiště v rámci projektu participativního rozpočtu MO Plzeň 3 „Rozhodněte sami“
Mgr. Ženíšek
15
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 3 za rok 2023
Mgr. Ženíšek
16
Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 3 - „Sociální oblast - Podaná ruka“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2024
Mgr. Ondřej Ženíšek
17
Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 6 – „Sdružuj se, buď aktivní“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2024
Mgr. Ondřej Ženíšek
18
Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2024
Mgr. Ondřej Ženíšek
19
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 5: Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality
Mgr. Ondřej Ženíšek
20
Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4: Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“
Mgr. Ondřej Ženíšek
21
Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 7 - „Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2024
Mgr. Ondřej Ženíšek
22
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 1 - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2024 (KVAM)
Mgr. Ženíšek
23
Blokace volných prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na období 2025 - 2028
Mgr. Ondřej Ženíšek
24
Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2024
Mgr. Pavel Šrámek
25
Zpráva o činnosti KV ZMO 3, předložená na 9. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
26
Informativní zprávy předložené na 9. zasedání ZMO Plzeň 3
Mgr. Procházka
27
Různé
28
Závěr
Pracuji...