Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 9. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 16.4.2024 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Projednání informativních zpráv na 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok I.
Ing. Aschenbrenner
5
Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - Obvodním oddělením Plzeň 2 za rok 2023
p. Andrlík
6
Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2023
Ing. Aschenbrenner
7
Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2024
p. Složil
8
Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2024
Ing. Sokol, MBA
9
Činnost orgánů města Plzně za období od 31. 1. 2024 do 16. 4. 2024
Ing. Aschenbrenner
10
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 - Slovany za rok 2023
p. Andrlík
11
Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2024
p. Andrlík
12
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2024. Rozpočet účelových fondů MO P2 - Slovany po finančním vypořádání roku 2023
p. Andrlík
13
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. ../2024, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, s účinností od 1. 1. 2025
Mgr. Cinádr
14
Aktualizace plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2024
p. Trůková
15
Schválení názvů nově vznikajících ulic v areálu bývalé papírny na Slovanech
Ing. Aschenbrenner
16
Novela Statutu města Plzně
Ing. Aschenbrenner
17
Projednání informativních zpráv na 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok II.
Ing. Aschenbrenner
18
Provoz mobilního kluziště v areálu Škoda sport parku, v Plzni
p. Trůková
19
Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 9. 1. 2024 do 6. 3. 2024
Ing. Sokol, MBA
20
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...