Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 2. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 18.4.2024 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu
M. Bláhová
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
M. Bláhová
3
Volba návrhové komise
M. Bláhová
4
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2023
Ing. Majerová
5
Převod do rozpočtu ONM MMP na realizaci akce "Výkup cesty k rozhledně Chlum" včetně s tím spojené změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 6
Ing. Majerová
6
Převod do rozpočtu SVS MP na realizaci akce "Revitalizace rekreační oblasti Chlum" včetně s tím spojené změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 7 a blokace prostředků ve FRR MO Plzeň 4 pro výplatu v letech 2025 a 2026
Ing. Majerová
7
Převod do rozpočtu FRR MP jako příplatek mimo základní kapitál pro Vodárnu, a.s., v souvislosti s realizací VHI na Rolnickém náměstí včetně s tím spojené změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 8
Ing. Majerová
8
Převod do rozpočtu Městské policie Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie 2024" včetně s tím spojené změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 9
Ing. Majerová
9
Převod do rozpočtu Dětského centra Plzeň na pořízení pískoviště včetně s tím spojené změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 10
Ing. Majerová
10
Převod do rozpočtu 14. ZŠ Plzeň na zajištění oslav 50. výročí založení školy včetně s tím spojené změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - rozpočtové opatření č. 11
Ing. Majerová
11
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 - souhrnné rozpočtové opatření č. 13
Ing. Majerová
12
Blokace prostředků ve FRR MO Plzeň 4 k převodu na MMP ve věci realizace stavby "Nová MŠ v Plzni-Újezdě"
Ing. Majerová
13
Blokace prostředků ve FRR MO Plzeň 4 k převodu na MMP ve věci budoucích výkupů pozemků pro budování další etapy areálu "Povodňový park" (Lobezské louky)
Ing. Majerová
14
Nakládání s pozemky – stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO P4, k.ú. Lobzy a převod do rozpočtu ONM MMP na výkup pozemků pro rozšíření areálu Lobezských luk a s tím spojená změna rozpočtu MO P4 na r. 2024 – RO č. 12
Ing. Majerová
15
Dotace z dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2024
Ing. Majerová
16
Dotace z dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2024
Ing. Majerová
17
Dotace z dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2024
Ing. Majerová
18
Změna č. 1 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2024
Ing. Sekyra
19
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Ing. Sekyra
20
Projednání novely Statutu města Plzně v reakci na nový stavební zákon
Ing. Sekyra
21
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
22
Informativní zprávy
Mgr. M. Hrubý
23
Zpráva o činnosti KV
Bc. Martin Kubin
24
Zpráva o činnosti RMO P4
T.Soukup
25
Různé
M. Bláhová
Pracuji...