Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo ˅ Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení RMP 19/0772 20.08.2019 Platné
Výplata 1. tranše z úvěrového rámce 650 mil. Kč od Evropské investiční banky - Plzeňská městská infrastruktura III (ŘEÚ/4)
Usnesení ZMP 19/0480 09.12.2019 Platné P1 P2
Aktualizace Přehledu A.1.3 seznamu podprojektů spolufinancovaných z úvěru EIB III, smlouva o financování č. 82.651 a dodatek č. 2 ke stejné smlouvě (ŘEÚ/3)
Usnesení ZMP 19/0304 02.09.2019 Platné
Výplata 1. tranše z úvěrového rámce 650 mil. Kč od Evropské investiční banky - Plzeňská městská infrastruktura III (ŘEÚ/3)
Usnesení RMP 18/0579 24.05.2018 Platné
Bezúplatný převod pozemků p.č. 2204/68, 2204/69, 2204/71, 2204/73, 2204/74 a části pozemku p. č. 2204/70, vše v k.ú. Skvrňany, a uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě Atletického areálu Plzeň Skvrňany (RadM+TN/2)
Usnesení ZMP 18/0268 24.05.2018 Platné
Bezúplatný převod pozemků p. č. 2204/68, 2204/69, 2204/71, 2204/73, 2204/74 a části pozemku p. č. 2204/70, vše v k. ú. Skvrňany (PROP/11)
Usnesení RMP 17/0873 24.08.2017 Platné
EIB - uzavření dodatků k finančním smlouvám (ŘEÚ/4)
Usnesení ZMP 17/0388 07.09.2017 Platné P5 P6
Prodej části vodohospodářského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (ŘEÚ+ŘTÚ/5)
Usnesení ZMP 17/0375 07.09.2017 Platné
EIB - uzavření dodatků k finančním smlouvám (ŘEÚ/4)
Usnesení RMP 17/0011 19.01.2017 Platné
EIB - revize úrokové sazby k 15. 3. 2017 (ŘEÚ/3)
Usnesení RMP 16/1162 27.10.2016 Platné
Schválení záměru rozsahu a formy převodu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Plzně společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (KŘTÚ+ŘEÚ/8)
Usnesení ZMP 16/0604 10.11.2016 Platné
Schválení záměru rozsahu a formy převodu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Plzně společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (KŘTÚ+ŘEÚ/1)
Usnesení RMP 13/1078 17.10.2013 Platné
EIB - výplata 4. tranše ve výši 350 mil. Kč z úvěrového rámce 1 600 mil. Kč (ŘEÚ/1)
Usnesení ZMP 13/0552 07.11.2013 Platné
EIB - výplata 4. tranše ve výši 350 mil. Kč z úvěrového rámce 1 600 mil. Kč (ŘEÚ/2)
Usnesení RMP 13/0406 25.04.2013 Platné
Projednání informativních zpráv: (ORG/1)
Usnesení ZMP 13/0225 25.04.2013 Platné
Projednání informativních zpráv (ORG/1)
Usnesení RMP 13/0135 31.01.2013 Platné P1
Upravený seznam podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru Evropské investiční banky (NámZ/2)
Usnesení ZMP 13/0060 21.02.2013 Platné P1
Upravený seznam podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt Plzeňská městská infrastruktura II (ŘEÚ/2)
Usnesení RMP 13/0049 24.01.2013 Platné
Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním pokračování rekonstrukce fotbalového stadionu - Štruncovy sady (NámZ+TN/1)
Usnesení RMP 13/0043 24.01.2013 Platné
Vyslání náměstka primátora Martina Zrzaveckého na zahraniční pracovní cestu do měst Bruselu a Lucemburku ve dnech 4. - 6. 2. 2013 (NámZ/2)
Usnesení ZMP 13/0007 24.01.2013 Platné
Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním pokračování rekonstrukce fotbalového stadionu - Štruncovy sady (NámZ+TN/2)
Strana z 4 Zobrazeno 0-20 usnesení z 62