Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení ˅ Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení ZMP 08/0528 09.10.2008 platné P1
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 13/0007 24.01.2013 Platné
Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním pokračování rekonstrukce fotbalového stadionu - Štruncovy sady (NámZ+TN/2)
Usnesení ZMP 13/0552 07.11.2013 Platné
EIB - výplata 4. tranše ve výši 350 mil. Kč z úvěrového rámce 1 600 mil. Kč (ŘEÚ/2)
Usnesení ZMP 13/0060 21.02.2013 Platné P1
Upravený seznam podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt Plzeňská městská infrastruktura II (ŘEÚ/2)
Usnesení ZMP 17/0388 07.09.2017 Platné P5 P6
Prodej části vodohospodářského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (ŘEÚ+ŘTÚ/5)
Usnesení ZMP 05/0637 03.11.2005 revokované 18/0386
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 12/0594 13.12.2012 Platné P1
Rozpočet města Plzně na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2016 (ŘEÚ/3)
Usnesení ZMP 16/0604 10.11.2016 Platné
Schválení záměru rozsahu a formy převodu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Plzně společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (KŘTÚ+ŘEÚ/1)
Usnesení ZMP 18/0268 24.05.2018 Platné
Bezúplatný převod pozemků p. č. 2204/68, 2204/69, 2204/71, 2204/73, 2204/74 a části pozemku p. č. 2204/70, vše v k. ú. Skvrňany (PROP/11)
Usnesení ZMP 17/0375 07.09.2017 Platné
EIB - uzavření dodatků k finančním smlouvám (ŘEÚ/4)
Usnesení ZMP 07/0556 11.10.2007 platné
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 08/0225 15.05.2008 platné
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 09/0466 03.09.2009 platné
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 09/0745 10.12.2009 platné P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 10/0579 09.12.2010 platné P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 11/0019 27.01.2011 platné
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 04/0306 17.06.2004 platné
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 05/0308 23.06.2005 platné
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 11/0418 01.09.2011 platné P1
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 12/0410 06.09.2012 Platné
Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek při uzavření smlouvy o poskytnutí poradenských služeb (KŘTÚ+ŘEÚ/11)
Strana z 4 Zobrazeno 0-20 usnesení z 62