Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo Datum Stav Souvislost ˅ Přilohy
Usnesení RMP 05/1232 20.10.2005 revokované 18/0865
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 05/0637 03.11.2005 revokované 18/0386
(popis neuveden)
Usnesení RMP 09/1619 26.11.2009 revokované 09/1736
(popis neuveden)
Usnesení RMP 05/0740 23.06.2005 revokované 05/1232
(popis neuveden)
Usnesení RMP 09/0814 04.06.2009 platné
(popis neuveden)
Usnesení RMP 03/0882 14.08.2003 platné
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 12/0594 13.12.2012 Platné P1
Rozpočet města Plzně na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2016 (ŘEÚ/3)
Usnesení RMP 13/0043 24.01.2013 Platné
Vyslání náměstka primátora Martina Zrzaveckého na zahraniční pracovní cestu do měst Bruselu a Lucemburku ve dnech 4. - 6. 2. 2013 (NámZ/2)
Usnesení RMP 13/0135 31.01.2013 Platné P1
Upravený seznam podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru Evropské investiční banky (NámZ/2)
Usnesení ZMP 16/0604 10.11.2016 Platné
Schválení záměru rozsahu a formy převodu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Plzně společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (KŘTÚ+ŘEÚ/1)
Usnesení ZMP 18/0268 24.05.2018 Platné
Bezúplatný převod pozemků p. č. 2204/68, 2204/69, 2204/71, 2204/73, 2204/74 a části pozemku p. č. 2204/70, vše v k. ú. Skvrňany (PROP/11)
Usnesení RMP 12/1038 23.08.2012 Platné
Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek při uzavření smlouvy o poskytnutí poradenských služeb (KŘTÚ+ŘEÚ/1)
Usnesení ZMP 13/0225 25.04.2013 Platné
Projednání informativních zpráv (ORG/1)
Usnesení RMP 13/1078 17.10.2013 Platné
EIB - výplata 4. tranše ve výši 350 mil. Kč z úvěrového rámce 1 600 mil. Kč (ŘEÚ/1)
Usnesení RMP 03/1120 09.10.2003 platné
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 13/0060 21.02.2013 Platné P1
Upravený seznam podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt Plzeňská městská infrastruktura II (ŘEÚ/2)
Usnesení ZMP 17/0388 07.09.2017 Platné P5 P6
Prodej části vodohospodářského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (ŘEÚ+ŘTÚ/5)
Usnesení RMP 19/0772 20.08.2019 Platné
Výplata 1. tranše z úvěrového rámce 650 mil. Kč od Evropské investiční banky - Plzeňská městská infrastruktura III (ŘEÚ/4)
Usnesení ZMP 07/0556 11.10.2007 platné
(popis neuveden)
Usnesení ZMP 08/0225 15.05.2008 platné
(popis neuveden)
Strana z 4 Zobrazeno 0-20 usnesení z 62