Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení ZMP 14/0104 13.03.2014 Platné
Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2014 jednotlivým žadatelům (OK/1)
Usnesení ZMP 14/0245 24.04.2014 Platné
Směna pozemků v k.ú. Bukovec a Druztová a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Plzní a p. Karlem Dvořákem (MAJ/10)
Usnesení ZMP 14/0590 06.11.2014 revokované 17/0137 18/0005
Volba primátora města Plzně, náměstků primátora, ostatních členů RMP, předsedy KV ZMP, předsedy FV ZMP a předsedy VZVZ ZMP (PRIM/1)
Usnesení ZMP 14/0591 06.11.2014 revokované 17/0137
Svěření některých úkolů členům Rady města Plzně (PRIM/2)
Usnesení ZMP 14/0650 11.12.2014 Platné P1
Dodatek č. 3 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží, a.s. (RadD/1)
Strana z 1 Zobrazeno 0-20 usnesení z 5