Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení ZMO1 16/0171 20.01.2016 Platné
Kontrola plnění usnesení z 8. a 9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (KV1/1)
Usnesení ZMO1 16/0172 20.01.2016 Platné
Změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 (RMO1/1)
Usnesení ZMO1 16/0173 20.01.2016 Platné
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (RMO1/2)
Usnesení ZMO1 16/0174 20.01.2016 Platné
Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (ST1/3)
Usnesení ZMO1 16/0175 20.01.2016 Platné
Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (MSM1/1)
Usnesení ZMO1 16/0176 20.01.2016 Platné
Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (MSU1/1)
Usnesení ZMO1 16/0177 20.01.2016 Platné
Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (KV1/2)
Usnesení ZMO1 16/0178 20.01.2016 Platné
Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (FV1/1)
Usnesení ZMO1 16/0179 20.01.2016 Platné
Vyřízení písemné interpelace členky Zastupitelstva MO Plzeň 1 (RMO1/3)
Usnesení ZMO1 16/0180 20.01.2016 Zrušené 83/2015 a 321/2017
Návrh na stanovení měs. odměn za výkon funkce neuvol. členům ZMO P1, předsedům komisí RMO P1 a předsedům výborů ZMO P1, kteří nejsou členy ZMO P1 a členům komisí RMO P1 a členům výborů ZMO P1, kteří nejsou členy ZMO P1 (RMO1/4)
Usnesení ZMO1 16/0181 20.01.2016 Platné
Zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 2. pololetí roku 2015 (RMO1/5)
Usnesení ZMO1 16/0182 20.01.2016 Platné
Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 za rok 2015 (RMO1/6)
Usnesení ZMO1 16/0183 20.01.2016 Platné
InterCora, s.r.o. - vrácení uhrazeného nájemného (RMO1/7)
Usnesení ZMO1 16/0184 20.01.2016 Platné
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 (RMO1/8)
Usnesení ZMO1 16/0185 20.01.2016 Platné
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 1-2 (RMO1/9)
Usnesení ZMO1 16/0186 20.01.2016 Platné
Zařazení nově zahajované jmenovité stavební akce do plánu staveb pro rok 2016 a schválení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 4 (RMO1/10)
Usnesení ZMO1 16/0187 20.01.2016 Platné
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (ST1/4)
Usnesení ZMO1 16/0188 20.01.2016 Platné
Informativní zprávy (ST1/5)
Usnesení ZMO1 16/0189 13.04.2016 Platné
Kontrola plnění usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (KV1/1)
Usnesení ZMO1 16/0190 13.04.2016 Platné
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (RMO1/1)
Strana z 26 Zobrazeno 0-20 usnesení z 502