Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo ˅ Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení ZMO1 19/0129 11.09.2019 Platné
Informativní zprávy (ST1/7)
Usnesení ZMO1 19/0128 11.09.2019 Platné
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (zápis ze zasedání FV bude předložen na stůl) (ST1/6)
Usnesení ZMO1 19/0127 11.09.2019 Platné
Změna Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (ST1/5)
Usnesení ZMO1 19/0126 11.09.2019 Platné
Změna jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (ST1/4)
Usnesení ZMO1 19/0125 11.09.2019 Platné
Návrh novely vyhlášky o poplatku za komunální odpad č. 4/2014 (RMO1/16)
Usnesení ZMO1 19/0124 11.09.2019 Platné
Návrh novely vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem č. 5/2014 (RMO1/15)
Usnesení ZMO1 19/0123 11.09.2019 Platné
Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně (RMO1/14)
Usnesení ZMO1 19/0122 11.09.2019 Platné
Změna katastrální hranice mezi katastrálními územími Bolevec a Chotíkov (RMO1/13)
Usnesení ZMO1 19/0121 11.09.2019 Platné
Změna rozsahů stávajících ulic K Prokopávce a Pode Dvory (RMO1/12)
Usnesení ZMO1 19/0120 11.09.2019 Platné
Pojmenování nově vzniklých ulic (RMO1/11)
Usnesení ZMO1 19/0119 11.09.2019 Platné
Změna účelu využití poskytnuté dotace (RMO1/10)
Usnesení ZMO1 19/0118 11.09.2019 Platné
Projednání individuálních žádostí o dotaci na veřejně prospěšné účely v oblasti sportu a volnočasových aktivit (RMO1/9)
Usnesení ZMO1 19/0117 11.09.2019 Platné P1
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 32 - 40 (RMO1/8)
Usnesení ZMO1 19/0116 11.09.2019 Platné
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30.6.2019 (RMO1/7)
Usnesení ZMO1 19/0115 11.09.2019 Platné P1
Zvýšení nestavebních investic rozpočtu OIM ÚMO Plzeň 1 - oddělení správy majetku, včetně rozpočtového opatření č. 31 (RMO1/6)
Usnesení ZMO1 19/0114 11.09.2019 Platné P1
Aktualizace seznamu jmenovitých investičních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č.30 (RMO1/5)
Usnesení ZMO1 19/0113 11.09.2019 Platné P1
Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019, č. 29 týkající se financování akce "Proměna vnitrobloku Krašovská" (RMO1/4)
Usnesení ZMO1 19/0112 11.09.2019 Platné
Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - odd. investic k 30.6.2019 (RMO1/3)
Usnesení ZMO1 19/0111 11.09.2019 Platné
Vyřízení písemné interpelace člena ZMO Plzeň 1 (RMO1/2)
Usnesení ZMO1 19/0110 11.09.2019 Platné
Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (KV1/2)
Strana z 24 Zobrazeno 0-20 usnesení z 480