Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo ˅ Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení ZMO1 20/0195 17.06.2020 Platné
Informativní zprávy (ST1/5)
Usnesení ZMO1 20/0194 17.06.2020 Platné
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (ST1/4)
Usnesení ZMO1 20/0193 17.06.2020 Platné
Pojmenování bezejmenné ulice (RMO1/12)
Usnesení ZMO1 20/0192 17.06.2020 Platné
Zrušení odloučeného pracoviště 46. mateřské školy Plzeň v ulici Lidická 3 a vytvoření nových tříd v 91. mateřské škole Plzeň (RMO1/11)
Usnesení ZMO1 20/0191 17.06.2020 Platné
Svěření části pozemku parc. č. 1609/90 v k.ú. Bolevec vč. stavby kavárny do trvalé správy MO Plzeň 1 (RMO1/10)
Usnesení ZMO1 20/0190 17.06.2020 Platné
Prominutí zbývající části dluhu za užívání pozemku parc. č. 11102/133 v k. ú. Plzeň bez právního důvodu (RMO1/9)
Usnesení ZMO1 20/0189 17.06.2020 Platné P1 P4
Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely pro oblast sportu vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (RMO1/8)
Usnesení ZMO1 20/0188 17.06.2020 Platné P1 P5
Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely pro oblasti sociální a oblast kultury vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (RMO1/7)
Usnesení ZMO1 20/0187 17.06.2020 Platné P1
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (RMO1/6)
Usnesení ZMO1 20/0186 17.06.2020 Platné P1
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a oblasti kultury (RMO1/5)
Usnesení ZMO1 20/0185 17.06.2020 Platné P1
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 (RMO1/4)
Usnesení ZMO1 20/0184 17.06.2020 Platné P1 P2
Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 7 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 pro období 2021 a 2022 (RMO1/3)
Usnesení ZMO1 20/0183 17.06.2020 Platné
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2020 (RMO1/2)
Usnesení ZMO1 20/0182 17.06.2020 Platné
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (ST1/3)
Usnesení ZMO1 20/0181 17.06.2020 Platné
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (RMO1/1)
Usnesení ZMO1 20/0180 17.06.2020 Platné
Kontrola plnění usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (KV1/1)
Usnesení ZMO1 20/0179 06.05.2020 Platné
Změny Jednacího řádu ZMO Plzeň 1 (ST1/6)
Usnesení ZMO1 20/0178 06.05.2020 Platné
Informativní zprávy (ST1/5)
Usnesení ZMO1 20/0177 06.05.2020 Platné
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (ST1/4)
Usnesení ZMO1 20/0176 06.05.2020 Platné
Prodej části pozemku parc.č. 3767 v k.ú. Bolevec pod nově vybudovanými park. stáními a příjezdovou komunikací, související s výstavbou bytového domu na pozemku parc.č. 3763 v k.ú. Plzeň ve vlastnictví žadatele (Žlutická 2) (RMO1/9)
Strana z 28 Zobrazeno 0-20 usnesení z 546