Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo Datum Stav Souvislost ˅ Přilohy
Usnesení ZMO1 16/0180 20.01.2016 Zrušené 83/2015 a 321/2017
Návrh na stanovení měs. odměn za výkon funkce neuvol. členům ZMO P1, předsedům komisí RMO P1 a předsedům výborů ZMO P1, kteří nejsou členy ZMO P1 a členům komisí RMO P1 a členům výborů ZMO P1, kteří nejsou členy ZMO P1 (RMO1/4)
Usnesení ZMO1 16/0306 07.12.2016 zrušené 415/2017
Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele (ST1/4)
Usnesení ZMO1 16/0257 22.06.2016 Změněné 382/2017
Vyhlášení architektonické soutěže na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni (RMO1/18)
Usnesení ZMO1 17/0415 06.12.2017 Platné 306/2016
Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele (ST1/4)
Usnesení ZMO1 17/0321 18.01.2017 Platné 180/2016
Odměňování neuvolněných členů ZMO Plzeň 1, RMO Plzeň 1, výborů ZMO Plzeň 1 a komisí RMO Plzeň 1 (ST1/3)
Usnesení ZMO1 17/0382 14.06.2017 Platné 16/0257
Změna nositele úkolu a zodpovědné osoby v usnesení ZMO Plzeň 1 č.257 ze dne 22. 6. 2016 (MST1/1)
Usnesení ZMO1 17/0383 14.06.2017 Platné
(popis neuveden)
Usnesení ZMO1 17/0384 14.06.2017 Platné
Informativní zprávy (ST1/7)
Usnesení ZMO1 17/0381 14.06.2017 Platné
Vyjednání možné kompenzace finančních prostředků vynaložených na zpracování projektové dokumentace "Mateřská škola - Kotíkovská ulice, Plzeň" (RMO1/13)
Usnesení ZMO1 17/0385 13.09.2017 Platné
Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 – II. kolo (RMO1/6)
Usnesení ZMO1 17/0386 13.09.2017 Platné
Projekt "Regenerace sídliště Plzeň - Vinice" (RMO1/1)
Usnesení ZMO1 17/0387 13.09.2017 Platné
Projekt "Regenerace sídliště Plzeň - Košutka" (RMO1/2)
Usnesení ZMO1 17/0388 13.09.2017 Platné
Kontrola plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (KV1/1)
Usnesení ZMO1 17/0389 13.09.2017 Platné
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (RMO1/3)
Usnesení ZMO1 17/0390 13.09.2017 Platné
Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (ST1/3)
Usnesení ZMO1 17/0391 13.09.2017 Platné
Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (MSM1/1)
Usnesení ZMO1 17/0392 13.09.2017 Platné
Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (MSU1/1)
Usnesení ZMO1 17/0393 13.09.2017 Platné
Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (KV1/2)
Usnesení ZMO1 17/0394 13.09.2017 Platné
Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (FV1/1)
Usnesení ZMO1 17/0395 13.09.2017 Platné
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30.6.2017 (RMO1/4)
Strana z 28 Zobrazeno 0-20 usnesení z 546