Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo Datum Stav ˅ Souvislost Přilohy
Usnesení ZMO1 16/0306 07.12.2016 zrušené 415/2017
Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele (ST1/4)
Usnesení ZMO1 16/0180 20.01.2016 Zrušené 83/2015 a 321/2017
Návrh na stanovení měs. odměn za výkon funkce neuvol. členům ZMO P1, předsedům komisí RMO P1 a předsedům výborů ZMO P1, kteří nejsou členy ZMO P1 a členům komisí RMO P1 a členům výborů ZMO P1, kteří nejsou členy ZMO P1 (RMO1/4)
Usnesení ZMO1 16/0257 22.06.2016 Změněné 382/2017
Vyhlášení architektonické soutěže na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni (RMO1/18)
Usnesení ZMO1 16/0258 22.06.2016 Platné
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (ST1/4)
Usnesení ZMO1 16/0259 22.06.2016 Platné
Informativní zprávy (ST1/5)
Usnesení ZMO1 16/0260 22.06.2016 Platné
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 36; 43 (RMO1/19)
Usnesení ZMO1 16/0261 22.06.2016 Platné
Poskytnutí peněžitého daru společnosti Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. (RMO1/20)
Usnesení ZMO1 16/0262 14.09.2016 Platné
Kontrola plnění usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (KV1/1)
Usnesení ZMO1 16/0263 14.09.2016 Platné
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (RMO1/1)
Usnesení ZMO1 16/0264 14.09.2016 Platné
Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (ST1/3)
Usnesení ZMO1 16/0265 14.09.2016 Platné
Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (MSM1/1)
Usnesení ZMO1 16/0266 14.09.2016 Platné
Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (MSU1/1)
Usnesení ZMO1 16/0267 14.09.2016 Platné
Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (KV1/2)
Usnesení ZMO1 16/0268 14.09.2016 Platné
Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (FV1/1)
Usnesení ZMO1 16/0269 14.09.2016 Platné
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2016 (RMO1/2)
Usnesení ZMO1 16/0270 14.09.2016 Platné
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 45 - 54 (RMO1/3)
Usnesení ZMO1 16/0271 14.09.2016 Platné
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely - II. kolo (RMO1/4)
Usnesení ZMO1 16/0272 14.09.2016 Platné
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/001474 - doplnění účelu (RMO1/5)
Usnesení ZMO1 16/0273 14.09.2016 Platné
Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 (RMO1/6)
Usnesení ZMO1 16/0274 14.09.2016 Platné
Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů za I. pololetí roku 2016 (RMO1/7)
Strana z 28 Zobrazeno 0-20 usnesení z 546