Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení RMP 21/0338 12.04.2021 Platné P2
Stanovení cen placeného stání na parkovišti "Bazén Slovany" (Habrmannova ul.) od 1. 5. 2021 (NámV/1)
Usnesení RMP 21/0347 26.04.2021 Platné P1 P2 P4 P5 P6 P7 P8
Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2020 (ŘEÚ/1)
Usnesení RMP 21/0349 26.04.2021 Platné
Přijetí účelových prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu kraje v průběhu I. čtvrtletí 2021 do rozpočtu města (FIN/2)
Usnesení RMP 21/0351 26.04.2021 Platné
Podání žádosti o dotaci MV-GŘ HZS na stavební úpravy a novostavbu v areálu hasičské zbrojnice Plzeň-Koterov. (FIN/7)
Usnesení RMP 21/0377 26.04.2021 Platné
Uzavření konečné smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti s realizací stavby: “Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově“. (MAJ/2)
Strana z 1 Zobrazeno 0-20 usnesení z 5