Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení RMO2 12/0001 11.01.2012 Platné
Uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě na nebyt. jednotku č. 1865/27 o výměře 66,60m2, Francouzská tř. 22 v Plzni, nájemce Jan Kesl. (MAI/1)
Usnesení RMO2 12/0002 11.01.2012 Platné
Žádost o podporu pro projekt „Úprava vnitrobloku n. G. Píky, Lužická, Jablonského, Habrmannova-1.etapa“. (MAI/2)
Usnesení RMO2 12/0003 11.01.2012 Platné P1
Plán investiční činnosti (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 - Slovany pro rok 2012 (MAI/3)
Usnesení RMO2 12/0004 11.01.2012 Platné
Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany v budovách mateřských škol na rok 2012 (MAI/5)
Usnesení RMO2 12/0005 11.01.2012 Platné
Návrh zadání Územního plánu Plzně (SSD/1)
Usnesení RMO2 12/0006 11.01.2012 Platné
Změny územního plánu Plzeň-Švabiny projednávané v mimořádném režimu (SSD/2)
Usnesení RMO2 12/0007 11.01.2012 Platné P1
Návrh vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (KT/1)
Usnesení RMO2 12/0008 11.01.2012 Platné
Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 - RO č. 1/2012 (EAP/1)
Usnesení RMO2 12/0009 11.01.2012 Platné
Změna organizační struktury ÚMO Plzeň 2 - Slovany (TAJ/1)
Usnesení RMO2 12/0010 11.01.2012 Platné
Plány práce komisí Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na rok 2012 (TAJ/2)
Usnesení RMO2 12/0011 11.01.2012 Platné
Personální změny v komisích RMO Plzeň 2 - Slovany (TAJ/5)
Usnesení RMO2 12/0012 11.01.2012 Platné
Činnost komisí Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 15.12.2011 do 04.01.2012 (TAJ/4)
Usnesení RMO2 12/0013 24.01.2012 Platné
Svěření pozemků č.parc. 255/2,č.parc. 1387/1,č.parc. 1188 a č.parc. 1189, část č. parc. 255/10 k.ú. Božkov do trvalé správy MO P2. (MAI/1)
Usnesení RMO2 12/0014 24.01.2012 Platné
Zpracování a podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště do veřejného prostoru před 13. ZŠ v Habrmannově ulici (MAI/2)
Usnesení RMO2 12/0015 24.01.2012 Platné
Rozpočtové opatření č. 2/2012 (EAP/1)
Usnesení RMO2 12/0016 24.01.2012 Platné
Personální změny v komisích RMO Plzeň 2 - Slovany (TAJ/1)
Usnesení RMO2 12/0017 01.02.2012 Platné
Stanovisko k prodeji domu č.p. 810 na adrese Úslavská 26 včetně pozemku č.parc. 1408 v k.ú. Plzeň (MAI/1)
Usnesení RMO2 12/0018 01.02.2012 Platné P1 P2
Podmínky zadávacího řízení na „Provádění odborných kontrol na dětských hřištích a prvcích na MO P2-Slovany od 2012 – 2014 “ (MAI/2)
Usnesení RMO2 12/0019 01.02.2012 Platné P1
Provoz a správa areálu ŠSP Malostranská ul. v Plzni od 7/2012 (MAI/3)
Usnesení RMO2 12/0020 01.02.2012 Platné
Ukončení nájemní smlouvy č. 2010/003702/NS uzavřené na pronájem pozemků v k.ú. Božkov zapsaných na LV 1. (MAI/4)
Strana z 10 Zobrazeno 0-20 usnesení z 181