Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení RMO2 16/0001 20.01.2016 Platné
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016 (EAP/1)
Usnesení RMO2 16/0002 20.01.2016 Platné P1 P2 P3 P4
Vyhlášení dotačních programů v roce 2016 (EAP/2)
Usnesení RMO2 16/0003 20.01.2016 Platné
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku č. parc. 1147/14 v k. ú. Hradiště u Plzně, pro společnost RWE GasNet, s.r.o. (MAI/1)
Usnesení RMO2 16/0004 20.01.2016 Zrušena část II.6) 17/0133
Hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Plzně (MAI/2)
Usnesení RMO2 16/0005 20.01.2016 Platné
Malostranská jezírka a slalomová dráha s divokou vodou (MAI/3)
Usnesení RMO2 16/0006 20.01.2016 Platné
Uzavření podnájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 4624/22, k. ú. Plzeň - kontejner u bývalé vrátnice Vodárny Plzeň a.s. - p. Homan (MAI/7)
Usnesení RMO2 16/0007 20.01.2016 Platné P1 P2
Změny Provozního řádu a Sazebníku nájmů nebytových prostor KD Šeříková od 21. 01. 2016 (MAI/9)
Usnesení RMO2 16/0008 20.01.2016 Platné
Žádost o prominutí nájmu velkého sálu KD Šeříková - R.L.A. Stallion s.r.o. (MAI/8)
Usnesení RMO2 16/0009 20.01.2016 Platné P1
Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 v roce 2016 (MAI/12)
Usnesení RMO2 16/0010 20.01.2016 Platné
Žádost TJ Božkov o realizaci výstavby ČOV, WC pro veřejnost a členy TJ, včetně hygienického zázemí pro správce na Božkovském ostrově (MAI/15)
Usnesení RMO2 16/0011 20.01.2016 Platné
Rezignace na mandát a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (TAJ/1)
Usnesení RMO2 16/0012 20.01.2016 Platné
Personální změna v komisi Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (TAJ/5)
Usnesení RMO2 16/0013 20.01.2016 Platné
Projednání informativních zpráv na 20. jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014 - 2018 (TAJ/2)
Usnesení RMO2 16/0014 26.01.2016 Platné
Realizace významné stavební akce "Uzel Plzeň II." (MAI/1)
Usnesení RMO2 16/0015 17.02.2016 Platné
Uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru Barrandova 8 ve prospěch původního podnájemce AMARE ČHAVE – ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV (MAI/1)
Usnesení RMO2 16/0016 17.02.2016 Platné
Uzavření dodatků k nájemním (pachtovním) smlouvám uzavřeným na území MO Plzeň 2 - Slovany na pozemky, které jsou využívány k zemědělské činnosti a zemědělské výrobě (MAI/2)
Usnesení RMO2 16/0017 17.02.2016 Platné
Revokace usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 61/2015 ze dne 15. 04. 2015 (MAI/3)
Usnesení RMO2 16/0018 17.02.2016 Zrušené 16/0055
Žádost o podporu z IROP- Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (MAI/4)
Usnesení RMO2 16/0019 17.02.2016 Platné
Rámcová smlouva o nadační podpoře a Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na architektonickou soutěž a o uspořádání soutěže na grantový projekt „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni“ (MAI/5)
Usnesení RMO2 16/0020 17.02.2016 Platné P1
Smlouva o dílo ve věci konzultační a poradenské činnosti a zajištění komunikační podpory grantového projektu „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni“ (MAI/6)
Strana z 9 Zobrazeno 0-20 usnesení z 173