Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení ZMO2 17/0001 31.01.2017 Platné
Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (TAJ/1)
Usnesení ZMO2 17/0002 31.01.2017 Platné
Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov
Usnesení ZMO2 17/0003 31.01.2017 Platné P1
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017, zajištění financování projektu „Vnitroblok Koterovská 69-79“ (EAP/1)
Usnesení ZMO2 17/0004 31.01.2017 Platné P1
Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017 (MAI/1)
Usnesení ZMO2 17/0005 31.01.2017 Platné
Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva (TAJ/6)
Usnesení ZMO2 17/0006 31.01.2017 Platné
Projednání informativních zpráv na 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 (TAJ/2)
Usnesení ZMO2 17/0007 31.01.2017 Platné
Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2016-1/2017 (EAP/2)
Usnesení ZMO2 17/0008 31.01.2017 Platné
Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2016-01/2017 (TAJ/3)
Usnesení ZMO2 17/0009 31.01.2017 Platné
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 22. 11. 2016 do 16. 1. 2017 (TAJ/4)
Usnesení ZMO2 17/0010 31.01.2017 Platné
Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany (TAJ/5)
Usnesení ZMO2 17/0011 28.03.2017 Platné
Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2016 (KT/2)
Usnesení ZMO2 17/0012 28.03.2017 Platné
Činnost Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (TAJ/1)
Usnesení ZMO2 17/0013 28.03.2017 Platné P1
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2016 (EAP/1)
Usnesení ZMO2 17/0014 28.03.2017 Platné P1
Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany roku 2016, k 1. 1. 2017, rozpočet účelových fondů na rok 2017 a rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017 (EAP/2)
Usnesení ZMO2 17/0015 28.03.2017 Platné
Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017 (EAP/3)
Usnesení ZMO2 17/0016 28.03.2017 Platné
Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017 (EAP/4)
Usnesení ZMO2 17/0017 28.03.2017 Platné
Technické zázemí areálu Božkovský ostrov - svěření získaných nemovitých věcí do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (MAI/2)
Usnesení ZMO2 17/0018 28.03.2017 Platné
Akce probíhající v roce 2017 - dotace z mimorozpočtových zdrojů (MAI/1)
Usnesení ZMO2 17/0019 28.03.2017 Platné
Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2017 (EAP/5)
Usnesení ZMO2 17/0020 28.03.2017 Platné
Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2017 (TAJ/4)
Strana z 19 Zobrazeno 0-20 usnesení z 369