Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

Hledání usnesení podle vlastností

Od Do
Datum konání

Výsledky hledání

Druh usnesení Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přilohy
Usnesení ZMO2 18/0060 11.09.2018 Platné
Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2018 (TAJ/5)
Usnesení ZMO2 18/0061 11.09.2018 Platné
Podnět občanů z Vřesinské, Sládkovy, Palírenské a přilehlých ulic - žádost o pomoc při řešení jejich problémů (ŽP/1)
Usnesení ZMO2 18/0062 11.09.2018 Platné
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 5. 6. 2018 do 3. 9. 2018 (TAJ/6)
Usnesení ZMO2 18/0063 02.11.2018 Platné
Volba starosty, místostarostů a ostatních členů Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (TAJ/1)
Usnesení ZMO2 18/0064 02.11.2018 Platné
Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva (TAJ/2)
Usnesení ZMO2 18/0065 04.12.2018 Platné
Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (TAJ/6)
Usnesení ZMO2 18/0066 04.12.2018 Platné
Ústní informace hostů: velitele Městské Policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích
Usnesení ZMO2 18/0067 04.12.2018 Platné
Volba předsedy, místopředsedy a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (TAJ/1)
Usnesení ZMO2 18/0068 04.12.2018 Platné
Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (TAJ/2)
Usnesení ZMO2 18/0069 04.12.2018 Platné
Přijetí finančního daru od podniku Lesy České republiky, s. p. (KT/1)
Usnesení ZMO2 18/0070 04.12.2018 Platné
Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2018 (EAP/4)
Usnesení ZMO2 18/0071 04.12.2018 Platné P1
Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2018 (EAP/2)
Usnesení ZMO2 18/0072 04.12.2018 Platné P1
Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020-2022 (EAP/1)
Usnesení ZMO2 18/0073 04.12.2018 částečně změněné 20/0006
Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO P2 -Slovany, stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO P2 - Slovany, za výkon funkce členů výborů a komisí městského obvodu (TAJ/3)
Usnesení ZMO2 18/0074 04.12.2018 Platné
Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2018 (EAP/3)
Usnesení ZMO2 18/0075 04.12.2018 Platné
Termíny jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2019 (TAJ/5)
Usnesení ZMO2 19/0001 29.01.2019 Platné
Ústní informace hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích
Usnesení ZMO2 19/0002 29.01.2019 Platné
Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (TAJ/1)
Usnesení ZMO2 19/0003 29.01.2019 Platné
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2019 (EAP/1)
Usnesení ZMO2 19/0004 29.01.2019 Platné P1
Svěření budovy bez č. p. a č. e. – objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. 4624/24, k. ú. Plzeň a pozemku p. č. 4624/22, k. ú. Plzeň, zapsáno na LV č. 1, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (MAI/1)
Usnesení ZMO2 19/0005 29.01.2019 Platné P1
Získání nemovitých věcí na adrese Nepomucká 65 v Plzni do majetku statutárního města Plzně a následné svěření do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (MAI/5)
Strana z 9 Zobrazeno 60-80 usnesení z 165