Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 5.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 25.09.2012 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0) Ing. Aschenbrenner
2 Schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
3 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
4 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
5 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s MP, služebnou Slovany a PČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2012 (1) KT/1 Mgr. Fluxa
7 Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 - Slvoany za I. pololetí 2012 (1) KT/2 Mgr. Fluxa
8 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2012 (4) EAP/1 Mgr. Fluxa
9 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 - RO č. 12/2012 (2) EAP/2 Mgr. Fluxa
9a Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 - RO č. 14/2012 (2) EAP/5 Mgr. Fluxa
10 Žádost o dotaci (3) EAP/3 Mgr. Fluxa
11 Názvy nově vznikajících ulic v MO Plzeň 2 - Slovany (4) KT/3 Mgr. Fluxa
12 Novela Statutu města (6) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
13 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2012 (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
14 Výpůjčka pozemků na Božkovském ostrově (7) MAI/1 Mgr. Fluxa
15 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
16 Informace z trhu práce (1) SO/1 pí Rottová
17 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2012 (2) EAP/6 Ing. et Ing. Nový
18 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2012 (1) KT/4 p. Andrlík
19 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 07.06.2012 do 12.09.2012 (2) TAJ/4 p. Andrlík
20 Různé (0) Ing. Aschenbrenner