Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 14.02.2012 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0) Ing. Aschenbrenner
2 Schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
3 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
4 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
5 Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry (15) KT/1 Ing. Aschenbrenner
6 Různé (0) Ing. Aschenbrenner