Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 15.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 19.06.2012 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (5) RMO1/1 Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 - Ing. Tichého (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 - p. Uhlíka (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Vyřízení písemné interpelace Mgr. Ilony Jehličkové a p. Václava Heřmana, členů ZMO Plzeň 1 (6) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
10 Rozbor hospodaření Plzeň 1 za I. čtvrletí 2012 (3) FO1/1 Rada MO Plzeň 1
11 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 č. 21 - 28 (4) FO1/2 Rada MO Plzeň 1
12 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 - Sdružení boleveckých rodáků Plzeň (4) FO1/3 Rada MO Plzeň 1
13 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 - Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA (4) FO1/4 Rada MO Plzeň 1
14 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 - Krak des Chevaliers s.r.o. (4) FO1/5 Rada MO Plzeň 1
15 Finanční dotace - Elementária - kurz in-line bruslení (4) MSČ1/15 Rada MO Plzeň 1
16 Věcný dar pro služebny PČR (4) MSČ1/16 Rada MO Plzeň 1
17 Vyjmutí pozemku z trvalé správy MO Plzeň 1 (2) MSČ1/17 Rada MO Plzeň 1
18 Darovací smlouva z Fondu ASEKOL (6) ŽPD1/1 Rada MO Plzeň 1
19 Návrh mimořádných odměn pro předsedy a členy komisí RMO Plzeň 1 a výborů ZMO Plzeň 1 (1) ST1/5 Rada MO Plzeň 1
20 Vyřazení investičního záměru z plánu stavebních akcí VIV (3) ISS1/20 Rada MO Plzeň 1
21 Rozšíření plánu stavebních akcí VIV a oprav na rok 2012 (3) ISS1/21 Rada MO Plzeň 1
22 Návrh vyhlášky - daně z nemovitostí (3) ISS1/22 Rada MO Plzeň 1
23 Koeficienty daně z nemovitostí (4) ISS1/23 Rada MO Plzeň 1
24 Personální změny ve Finančním výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) MST1/2 Ing. Vladimír Tichý
25 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
26 Informativní zprávy (5) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
27 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
28 Schválení usnesení (není písemný materiál) (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
29 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec