Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 24.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 17.09.2012 od 10:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
1a Vyhlášení míst.referenda ve smyslu zák.č. 22/2004 Sb. ve věci výstavby na místě býv. DK Inwest na základě návrhu přípravného výboru (7) PRIM/1 p. primátor
1b Stanovení odměny členům komisí ustavených pro konání místního referenda (2) PRIM/2 p. primátor
2 Vyhlášení místního referenda ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění (0)
3 Stanovení odměny členům komisí ustavených pro konání místního referenda (0)
4 Různé (0)