Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 17.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 13.11.2012 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program zasedání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 č. 47 - 56 (2) FO1/1 Rada MO Plzeň 1
4 Vyřízení písemné interpelace Ing. Heleny Šteinové, členky ZMO Plzeň 1 (5) ST1/3 Rada MO Plzeň 1
5 Informativní zprávy, různé (11) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
6 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
7 Schválení usnesení (není písemný materiál) (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
8 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec