Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 1.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 22.01.2013 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů - velitele MP, služebny Slovany a velitele PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 (0) hosté
5a Změna ve složení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/4 Ing. et Ing. Nový
6 Návrh vyhlášky statut. města Plzně o zrušení OZV č. 2/2001 o FRB, včetně souvisejících vyhlášek (5) EAP/1 Ing. Aschenbrenner
7 Návrh vyhlášky statut. města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí od 01.01.2014 (7) EAP/2 Ing. Aschenbrenner
8 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2013 (3) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
9 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany v budovách MŠ na rok 2013 (2) MAI/4 Ing. Aschenbrenner
10 Projednání informativních zpráv na 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2013 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
11 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 - RO č. 20/2012 (1) EAP/3 Ing. Aschenbrenner
12 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) za rok 2012 (1) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
13 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany v budovách MŠ za rok 2012 (1) MAI/5 Ing. Aschenbrenner
14 Technický stav a další provozování KD Šeříková (1) MAI/3 Mgr. Fluxa
15 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 01/2013 (2) EAP/4 Ing. et Ing. Nový
16 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 11/2012 - 01/2013 (5) KT/1 p. Andrlík
17 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 15.11.2012 do 09.01.2013 (2) TAJ/3 p. Andrlík
18 Různé (0) Ing. Aschenbrenner