Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 26.03.2013 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO P2 a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2013 (MP, PČR, JSDH) (1) TAJ/2 Mgr. Fluxa
6 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou Slovany a PČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2012 (1) KT/1 Mgr. Fluxa
7 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2012 (4) KT/2 Mgr. Fluxa
8 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - prosinec 2012 (4) EAP/1 Mgr. Fluxa
9 Finanční vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2012 (4) EAP/3 Mgr. Fluxa
10 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za období roku 2012 (3) EAP/7 Mgr. Fluxa
11 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 a rozpočet účelových fondů na rok 2013 (4) EAP/4 Mgr. Fluxa
12 Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP - RO č. 3/2013 (2) EAP/5 Mgr. Fluxa
13 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2013 - RO č. 4/2013 (2) EAP/6 Mgr. Fluxa
14 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2013 (ostatní) (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
15 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
16 Průběh výběrového řízení na pronájem části KD Šeříková – restaurace s příslušenstvím (3) MAI/2 Mgr. Fluxa
17 Informace z oblasti trhu práce (1) SO/1 pí Rottová
18 Žádosti o rozšíření vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012 (3) EAP/8 Ing. Aschenbrenner
18a Školské rady na MO Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/9 Ing. Aschenbrenner
19 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02 - 03/2013 (2) EAP/2 Ing. et Ing. Nový
20 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02 - 03/2013 (2) KT/3 p. Andrlík
20a Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 10. 01. 2013 do 13. 03. 2013 (2) TAJ/4 p. Andrlík
21 Různé (0) Ing. Aschenbrenner