Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 19.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 22.01.2013 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (14) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1
10 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1
11 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 č. 69, rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 1,2,3 (2) FO1/1 Rada MO Plzeň 1
12 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 občanskému sdružení Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. (5) FO1/2 Rada MO Plzeň 1
13 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
14 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Tělovýchovné jednotě HBC ŠKODA Plzeň - oddíl hokejbalu (4) FO1/3 Rada MO Plzeň 1
15 Informativní zprávy, různé (není písemný materiál) (8) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
16 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
17 Schválení usnesení (není písemný materiál) (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
18 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec