Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 6.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 19.09.2013 od 16.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/3 Pelcrová
1a Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/5 Pelcrová
1b Jmenování návrhové komise (0) PSČO/6 Pelcrová
1c Jmenování volební komise (0) PSČO/7 Pelcrová
2 Návrh novely vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (8) FIN/1 Ing. Majerová
3 Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za 1.pololetí 2013 (4) FIN/2 Ing. Majerová
4 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2013 - souhrnné rozpočtové opatření č. 11 (11) FIN/3 Ing. Majerová
5 Změna obsazení člena výboru ZMO P4 (3) PSČO/1 Mgr. Hrubý
6 Schválení darování nepotřebného hasičského vozu SDH Doubravka (11) PSČO/2 Mgr. Hrubý
7 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová
8 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 14.6.2013 do 19.9.2013 (1) ST/1 Bc. Chalupný
9 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 14.6.2013 do 19.9.2013 (0) MST/1 Ing. Mádr
10 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 14.6.2013 do 19.9.2013 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
11 Zpráva o činnosti předsedkyně KV ZMO P4 za období od 14.6.2013 do 19.9.2013 (1) KV/1 Mgr. Maříková
12 Zpráva o činnosti KV za III. čtvrtletí roku 2013 (1) KV/2 Mgr. Maříková
13 "Úprava prostranství Na Dlouhých U Jitřenky" (3) KV/3 Mgr. Maříková
14 "Kontrolní zpráva o zahradách MŠ" (3) KV/4 Mgr. Maříková
15 Návrh na zvýšení počtu nádob na separovaný odpad - plast (1) ŽP/1 Ing. Pouba
16 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
17 Různé (0) PSČO/4 Pelcrová