Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 21.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 16.04.2013 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1
4 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 8 - 13 (2) FO1/1 Rada MO Plzeň 1
5 Poskytnutí finanční dotace z grantového programu "Město her aneb Prázdniny na Boleváku 2013" (6) ISS1/5 Mgr. Miroslav Brabec
6 TJ – SPORT AREÁL JEZÍRKO o.s. – uzavření dohody o narovnání (ukončení nájemní smlouvy a finanční vypořádání)- materiál na stůl (7) ISS1/6 Mgr. Miroslav Brabec
7 2. úprava plánu realizace staveb VIV a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok 2013 (2) ISS1/7 Ing. Vladimír Tichý
8 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 (4) FO1/2 Rada MO Plzeň 1
9 Informativní zprávy, různé (není písemný materiál) (0) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
10 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
11 Schválení usnesení (není písemný materiál) (0) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
12 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec