Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 15.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 25.06.2013 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 3 (2) ST/1 p. Strobach
3 Odměny za I. pololetí roku 2013 pro předsedy a členy výborů - nezastupitele (4) ST/2 p. Strobach
4 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2013 (3) FV/1 p. Strobach
5 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (4) FO/1 p. Strobach
6 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – převod z MMP na základě vyúčtování příjmů města z loterií 01-11/2012 do rozpočtu MO 3 (5) FO/2 p. Strobach
7 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD) (5) FO/3 p. Strobach
8 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – úprava rozpočtu MO Plzeň 3 (4) FO/4 p. Strobach
9 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – převod z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí dotací pro PO města Plzně (4) FO/5 p. Strobach
10 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie PK (6) FO/6 p. Strobach
11 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – převod z Fondu životního prostředí MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 55.MŠ, p.o. (4) FO/7 p. Strobach
12 Poskytnutí a neposkytnutí dotací rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2013 na veřejný pořádek a prevenci kriminality (3) KVPPK/1 p.Neubauer
13 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO 3 v roce 2013 na volnočasové aktivity dětí a mládeže (3) KVADM/1 p. Neubauer
14 Poskytnutí a neposkytnutí dotací na kulturní projekty v roce 2013 v rámci vyhlášeného dotačního programu (3) KUV/1 p. Tyšer
15 Informace o činnosti Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 za období duben - červen 2013 (5) KUV/2 p. Tyšer
16 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 15. Zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 Mgr. Škarda
17 Podání námětu na změnu Územního plánu města Plzně (4) VÝST/1 p. Neubauer
17a Obnovy místních komunikací v Radobyčicích (4) Rad/1 Ing. Baloun
18 Pojmenování ulic POD TŘEŠŇOVKOU,V KOLONII,ZA SADEM,PŘÍJEZDOVÁ,NA SPOJNICI,PECKOVÁ,STAVEBNÍ,STAVBAŘSKÁ (4) OVV/1 p. Strobach
19 Informativní zprávy předložené na 15. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) TAJ/1 p. Strobach
20 Různé (0)
21 Závěr (0)