Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 21.08.2013 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
3a Zánik mandátu člena ZMO Plzeň 2 - Slovany a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (3) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
4 Změny vyhlášky statutárního města Plzně č.4/2012 - provozování loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry (8) EAP/1 Ing. Aschenbrenner
5 Přijetí finančního daru od podniku Plzeňská teplárenská, a.s. (3) KT/1 Mgr. Fluxa
6 Různé (0) Ing. Aschenbrenner