Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 16.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 29.08.2013 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Strobach
3 Stanovisko k revizi vyhlášky MP o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie,sázkové anebo jiné podobné hry (7) ST/2 p. Strobach
4 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 - přijetí fin. prostředků na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností OSPOD (5) FO/1 p. Strobach
5 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 - přijetí dotace z rozpočtu PK na řešení krizové situace (povodně v červnu 2013) (4) FO/2 p. Strobach
6 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 - přijetí dotace určené na podporu systému nakládání s autovraky (5) FO/3 p. Strobach
7 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 - úprava rozpočtu výdajů MO 3 (4) FO/4 p. Strobach
8 Rozšíření plánu investic na r. 2013 (4) OMAJ/1 p. Strobach
9 Příprava žádosti o podporu z OPŽP a zařazení investiční akce na projekt „Zateplení 61. MŠ Plzeň, Nade Mží 3“ (3) OMAJ/2 p. Strobach
10 Příprava žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekty „Zateplení mateřských škol“ (3) OMAJ/3 p. Strobach
11 Žádost o podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost-Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany (4) OS/1 p. Neubauer
12 Informativní zpráva předložená na 16. zasedání ZMO Plzeň 3 (2) TAJ/1 p. Strobach
13 Různé (0)
14 Závěr (0)