Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 23.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 12.08.2013 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (2) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (28) RMO1/1 RMO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
4 Projednání návrhu revize stanoviska MO k Vyhlášce o místech, kde mohou být provozovány loterie, sázkové nebo jiné podobné hry (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
5 Informativní zprávy, různé (není písemný materiál) (0) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
7 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec