Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 18.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 26.11.2013 od 14 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Strobach
3 Odměny za II. pololetí roku 2013 pro předsedy a členy výborů - nezastupitele (4) ST/2 p. Strobach
3a Příprava nového Územního plánu města Plzně (3) ST/3 p. Strobach
4 Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2014, rozpočtového výhledu v letech 2015 až 2017 a tvorby fondů v roce 2014 (6) FO/1 p. Strobach
5 23. rozp. opatření roku 2013 - souhrnné rozp. opatření (4) FO/2 p. Strobach
6 Jmenovitý plán investičních akcí na r. 2014 (4) OMAJ/1 p. Strobach
7 Informace o činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 za červenec - listopad 2013 (13) KV/1 Mgr. Škarda
8 Informace o činnosti Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 za období září - listopad 2013 (5) OS+KUV/1 p. Tyšer
9 Darování movitého majetku - vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP (3) OVV/1 p. Strobach
10 Dodatek č. 1 Statutu soc.fondu ÚMO Plzeň 3 a dodatek č.1 Pravidel používání soc.fondu ÚMO Plzeň 3 (6) TAJ/1 p. Strobach
11 Informativní zprávy předložené na 18. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) TAJ/2 p. Strobach
12 Různé (0)
13 Závěr (0)