Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 25.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 24.09.2013 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (8) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 47, 48 (5) MSU1/1 Rada MO Plzeň1 - Jiří Uhlík
6 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 49-53 (2) MSU1/2 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
7 Vyřazení investičního záměru demolice objektu V Lomech 13 z plánu realizace staveb VIV a ostatních stavebních akcí na rok 2013 (2) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
8 Návrh obecně závazné vyhlášky ZMP o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města (4) ST1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr.Miroslav Brabec
9 Informativní zprávy, různé (není písemný materiál) (0) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
10 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
11 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec