Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 17.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 29.10.2013 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Návrh změny obecně závazné vyhlášky – Statutu města Plzně (9) ST/1 p. Strobach
3 17. rozp. opatření roku 2013 - přijetí fin. prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO 3 pro 22. MŠ (3) FO/1 p. Strobach
4 18. rozp. opatření roku 2013 - přijetí účelové dotace z rozpočtu PK na opravu cisternové automobil.stříkačky (CAS 25 LIAZ) (6) FO/2 p. Strobach
5 19. rozp. opatření roku 2013 - přijetí dotace na sociálně - právní ochranu dětí(OSPOD) na 2. pololetí (4) FO/3 p. Strobach
6 20. rozp. opatření roku 2013 - převod fin. prostředků z rozpočtu FŽP MP do rozpočtu MO 3 pro 49. MŠ na projekt "Naše rozkvetlá zahrada" (3) FO/4 p. Strobach
7 21. rozp. opatření roku 2013 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (4) FO/5 p. Strobach
8 22. rozp. opatření roku 2013 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 (4) FO/6 p. Strobach
9 Odůvodnění významné veřejné zakázky „ZELEŇ a ÚKLIDY“ v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (3) DŽP/1 p. Neubauer
10 Různé (0)
11 Závěr (0)