Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 7.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 31.10.2013 od 16.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/1 Pelcrová
1a Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/3
1b Volba Návrhové komise (0) PSČO/4
2 Vyjádření k návrhu změn Statutu města Plzně (6) ST/1 Bc. Chalupný
3 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2013 – souhrnné rozpočtové opatření č. 12 (13) FIN/1 Ing. Majerová
4 Změna účelu části poskytnuté dotace - Svaz důchodců ČR - org. č. 4 Plzeň - Doubravka (4) SOC/1 PaedDr. Hrabáčková
5 Akce "Obnova Lobezského parku" - zařazení do registru investičních požadavků MO P4 a plánu investic MO P4 (4) SSDI+ŽP/2 Bc. Hrabáková, Ing. Pouba
6 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z OPŽP pro sdružený projekt "Vodní plochy Lobezský louka I. etapa" (6) SSDI/1 Bc. Hrabáková
7 Různé (0) PSČO/2 Pelcrová