Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 19.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 25.02.2014 od 14,00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (1) ST/1 p. Strobach
3 Jmenování velitelů JSDH Plzeň (3) ST/2 p. Strobach
3a Složení Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) MÍST/1 p. Neubauer
4 24. rozpočtové opatření roku 2013 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 (4) FO/1 p. Strobach
5 1. rozpočtové opatření roku 2014 – převod fin. prost. z FŽP do rozpočtu MO 3 (4) FO/2 p. Strobach
6 Rozšíření plánu investic na r. 2014 (7) OMAJ/1 p. Strobach
7 Pojmenování ulic v k.ú. Plzeň od ulice "BORSKÁ" k objektu Techmania Science Center o.p.s. (4) OVV/1 p. Strobach
8 Darování movitého majetku – vozidlo Škoda FELICA LX 1,6 (6) OVV/2 p. Strobach
9 Informace o činnosti Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 za období prosinec 2013 - leden 2014 (2) OS+KUV/1 p. Tyšer
10 Informace o činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 za období prosinec 2013 - únor 2014 (10) KV/1 Mgr. Škarda
11 Prodloužení plnění usnesení ZMO Plzeň 3 č. 64 ze dne 26. 11. 2013 (4) TAJ/1 p. Strobach
12 Informativní zpráva předložená na 19. zasedání ZMO Plzeň 3 (2) TAJ/2 p. Strobach
12a Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko Střela Plzeň (4) Zast/1 Ing. Podaný
13 Různé (0)
14 Závěr (0)