Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 1.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 21.01.2014 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů - velitele MP Plzeň, služebny Slovany, velitele PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov (0) hosté
6 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2014 - RO č. 1/2014 (2) EAP/1 Mgr. Fluxa
7 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2014 - RO č. 2/2014 (2) EAP/2 Mgr. Fluxa
8 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2014 (4) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
9 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v MŠ na rok 2014 (2) MAI/4 Ing. Aschenbrenner
9a Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva (3) TAJ/4 Ing. Müllerová
10 Projednání informativních zpráv na 1. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2014 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
11 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2013 (vyjma MŠ) (1) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
12 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ za rok 2013 (1) MAI/3 Ing. Aschenbrenner
13 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/5 Ing. Aschenbrenner
14 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2013 (2) KT/1 p. Andrlík
15 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 14. 11. 2013 do 08. 01. 2014 (2) TAJ/3 p. Andrlík