Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 25.03.2014 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2014 (MP, PČR, JSDH) (1) TAJ/2 Mgr. Fluxa
6 Spolupráce ÚMO Plzeň 2-Slovany s Městskou policií, služebnou Slovany a PČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2013 (1) KT/1 Mgr. Fluxa
7 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2013 (1) KT/2 Mgr. Fluxa
8 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 - Slovany za rok 2013 (9) EAP/1 Mgr. Fluxa
9 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 - Slovany roku 2013, k 01. 01. 2014 a rozpočet účelových fondů na rok 2014 (4) EAP/2 Mgr. Fluxa
10 Doplnění dalších akcí do plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014 (4) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
11 Mateřská škola se sportovním zaměřením - smlouva o dílo (2) MAI/3 Ing. Aschenbrenner
12 Návrh nové vyhlášky o stanovení koeficientů daně z nemovitosti platné pro rok 2015 (4) MAI/4 Ing. Aschenbrenner
12a Žádost o podporu z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.1.-zateplení 23. MŠ Topolová 3 v Plzni (2) MAI/5 Ing. Aschenbrenner
13 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2014 (ostatní) (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
14 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
15 Informace z oblasti trhu práce (1) SO/1 pí Rottová
16 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 01-03/2014 (2) EAP/3 Ing. et Ing. Nový
17 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 01-03/2014 (2) KT/3 p. Andrlík
18 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 09. 01. 2014 do 12. 03. 2014 (2) TAJ/4 p. Andrlík
19 Různé (0) Ing. Aschenbrenner