Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 24.06.2014 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Činnost Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a orgánů města od posledního řádného zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů - velitele MP Plzeň, služebny Slovany, velitele PČR, obv. oddělení Plzeň 2, velitele JSDH (0) hosté
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2014 (4) EAP/4 PhDr. Fluxa
7 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p. (3) KT/1 PhDr. Fluxa
8 Žádosti o dotace (3) EAP/2 PhDr. Fluxa
9 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2014 - RO č. 9+10/2014 (2) EAP/3 PhDr. Fluxa
10 Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 - Slovany za činnost v období 11/2013 - 05/2014 (3) TAJ/2 PhDr. Fluxa
11 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2014 (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
12 Realizace akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“ (1) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
13 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany v budovách MŠ od počátku r. 2014 (1) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
14 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany (mimo MŠ) od počátku r. 2014 (1) MAI/3 Ing. Aschenbrenner
15 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/4 Ing. Aschenbrenner
16 Dotace poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/1 PhDr. Fluxa
17 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2014 (2) EAP/5 Ing. et Ing. Nový
18 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2014 (2) KT/2 p. Andrlík
19 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany od 13. 03. 2014 do 11. 06. 2014 (2) TAJ/4 p. Andrlík
19a Ocenění akademického malíře Pavla Maura (1) KT/3 Ing. Aschenbrenner
20 Různé (0) Ing. Aschenbrenner