Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 1.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 04.11.2014 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Zahájení (0) Ing. Aschenbrenner
2 Složení slibu členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Volebního řádu (0) Ing. Aschenbrenner
5 Volba návrhové a volební komise (0) Ing. Aschenbrenner
6 Volba starosty, místostarostů a ostatních členů Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
7 Volba předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (0) starosta MO P2
8 Rozdělení kompetencí místostarostů (0) starosta MO P2
9 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva (3) TAJ/2 starosta MO P2
10 Diskuse (0) starosta MO P2
11 Závěr (0) starosta MO P2