Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 23.01.2014 od 16.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/4
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/5
3 Volba Návrhové komise (0) PSČO/6
4 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2013 - souhrnné rozpočtové opatření č. 15 (4) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 1 (3) FIN/2 Ing. Majerová
6 Schválení finančního příspěvku z rozpočtu MO Plzeň 4 na pořízení zvonů chrámu sv. Bartoloměje v Plzni (3) PSČO/2 Mgr. Hrubý
6a Změna plánu investic č. 1 v roce 2014 (3) SSDI/1 Bc. Hrabáková
7 Plán činnosti KV ZMO P4 na rok 2014 (3) KV/5 Mgr. Maříková
7a Stanovení odměn za výkon funkce nevolněným členům ZMO Plzeň 4 (3) TAJ/3 Ing. Bc. Brůhová
7b Statutární město Plzeň vs. ČR – Ministerstvo spravedlnosti (o náhradu škody) – odvolání proti rozsudku (8) ST/2 Bc. Chalupný
8 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová
9 Zpráva o činnosti ST MO Plzeň 4 za období od 5.12.2013 do 23.1.2014 (1) ST/1 Bc. Chalupný
10 Zpráva o činnosti uvolněného MST MO Plzeň 4 za období od 5.12.2013 do 23.1.2014 (1) MST/1 Ing. Mádr
11 Zpráva o činnosti neuvolněného MST MO Plzeň 4 za období od 5.12.2013 do 23.1.2014 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
12 Zpráva o činnosti předsedkyně KV ZMO P4 za období od 5.12.2013 do 23.1.2014 (1) KV/1 Mgr. Maříková
13 Zpráva o činnosti KV ZMO P4 (1) KV/2 Mgr. Maříková
14 Kontrola sběrného dvora (2) KV/3 Mgr. Maříková
15 Kontrola vyřizování stížností na úřadě za rok 2013 (1) KV/4 Mgr. Maříková
16 Předložené závěrečné zprávy vč. vyúčtování fin. příspěvků z rozpočtu MO P4 v r. 2013 na podporu sportu,živ. pros.,prev. kriminality (1) FIN/3 Ing. Majerová
17 Předložené závěrečné zprávy vč. vyúčtování fin. příspěvků z rozpočtu MO P4 v r. 2013 na podporu kultury a investic (1) PSČO/3 Mgr. Hrubý
18 Předložené závěrečné zprávy vč. vyúčtování fin. příspěvků z rozpočtu MO P4 v r.2013 na podporu oblasti soc., školské a zdravotní (1) SOC/1 PaedDr. Hrabáčková
19 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
20 Různé (0) PSČO/7