Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 3.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 20.03.2014 od 16.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/4
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/5
3 Volba Návrhové komise (0) PSČO/6
3a Finanční příspěvek na akci „Doubravecká promítačka“. (4) SOC/1 PaedDr. Hrabáčková
4 Nakládání s pozemky - stanovisko k vyjmutí z trvalé správy MO P4(budova ÚMO P4) (8) FIN/1 Ing. Majerová
5 Podrobný rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za rok 2013 (5) FIN/2 Ing. Majerová
6 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2014 - souhrnné rozpočtové opatření č. 5 (6) FIN/3 Ing. Majerová
7 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2013 (11) FIN/4 Ing. Majerová
7a Výpověď ze smlouvy o poskytnutí služeb-dotace z krajských, regionálních, národních či nadnárodních zdrojů) (3) FIN+PSČO/1 Bc. Chalupný
8 Darování nepotřebného majetku SDH (10) PSČO/1 Mgr. Hrubý
8a Podpora JSDH obcí Plzeňského kraje v roce 2014 – schválení žádosti (8) PSČO/2 Mgr. Hrubý
8b Podpora JSDH obcí Plzeňského kraje v roce 2014 - schválení žádosti na opravu CAS menšího rozsahu (5) PSČO/3 Mgr. Hrubý
9 Změna plánu investic č. 2 v roce 2014 (4) SSDI/1 Bc. Hrabáková
9a Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2015 (7) SSDI/3 Bc. Hrabáková
10 Finanční příspěvky z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 v roce 2014 na podporu sportu, životního prostředí a prevence kriminality (31) ST/1 Bc. Chalupný
11 Finanční příspěvky z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 v roce 2014 na podporu kultury a investic (28) ST/2 Bc. Chalupný
12 Finanční příspěvky z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 v roce 2014 na podporu oblasti sociální, školské a zdravotní (30) ST/3 Bc. Chalupný
12a Revize přílohy č. 1 Vyhlášky č. 5/2013, mění vyhl. 4/2012 (4) ST/5 Bc. Chalupný
13 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová
14 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 24.1.2014 do 20.3.2014 (1) ST/4 Bc. Chalupný
15 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 24.1.2014 do 20.3.2014 (1) MST/1 Ing. Mádr
16 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 24.1.2014 do 20.3.2014 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
17 Zpráva o činnosti předsedkyně KV ZMO P4 za období od 24.1.2014 do 20.3.2014 (1) KV/1 Mgr. Maříková
18 Informativní zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě MO Plzeň 4 (1) TAJ/3 Šlaisová
19 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
20 Různé (0) PSČO/7