Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 8.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 04.12.2014 od 16.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/3
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/4
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/5
4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3.čtvrtletí 2014 (4) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2014 - souhrnné rozpočtové opatření č. 16 (10) FIN/2 Ing. Majerová
6 Rozpočet na rok 2015, rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018 (7) FIN/3 Ing. Majerová
7 Uzavření smlouvy o poskytování odborných poradenských činností-dotace z krajských, regionálních, národních či nadnárodních zdrojů (4) FIN+PSČO/1 Ing. Majerová, Mgr. Hrubý
8 Termíny schůzí ZMO P4 na rok 2015 (1) PSČO/1 Mgr. Hrubý
9 Stanovení kompetencí MST a MSN MO Plzeň 4, zastupování ST MO Plzeň 4 (3) PSČO/2 Mgr. Hrubý
10 Změna č. 4 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2014 (3) SSDI/1 Bc. Hrabáková
11 Protokol o předání majetku - Přístavba pavilonů v areálu 54. MŠ, Staniční ul. (3) SSDI/2 Bc. Hrabáková
12 Pověření KV ZMO P4 k provádění kontrol dle svého plánu práce (3) KV/1 p. Hlásek
13 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová MBA
14 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 6.11.2014 do 4.12.2014 (1) ST/1 Bc. Chalupný
15 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 6.11.2014 do 4.12.2014 (1) MST/1 Ing. Mádr
16 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 6.11.2014 do 4.12.2014 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
16a Souhrnná zpráva o kauze Carimex (5) KV/2 p. Hlásek
17 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
17a Doporučení ZMO Plzeň 4 ke kauze „Odkaliště“ (2) KV/3 p. Hlásek
18 Různé (0) PSČO/6