Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 29.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 26.03.2014 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (7) ST1/5 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
10 Vyhodnocení zimní údržby za zimní období 2013/2014 (3) ŽPD1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
11 Zadání zpracování nových projektových dokumentací (12) MST1/2 Ing. Vladimír Tichý
12 Stavební úpravy místnosti č. 018 pro oddělení komunálních služeb a výměna rozvodů SV a TV v 7. MŠ, Kralovická 13 (4) MST1/3 Ing. Vladimír Tichý
13 Změny daňových koeficientů daně z nemovitých věcí pro rok 2015 (4) ST1/13 Mgr. Miroslav Brabec
14 Dílčí závěrečný účet Městského obvod Plzeň 1 a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2013 (10) RMO1/14 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
15 Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 (5) RMO1/15 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Radek Mráz
16 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 6-7 (3) RMO1/16 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
17 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 - č.8 (4) RMO1/17 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
18 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určené pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně (5) RMO1/18 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
19 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určené pro ZOO a BZ města Plzně (6) RMO1/19 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
20 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 -č.11 (4) RMO1/20 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
21 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určené pro Odbor správy infrastruktury MMP (6) RMO1/21 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
22 Rozšíření plánu realizace staveb VIV a ostatních stavebních akcí o výstavbu sportovního hřiště v areálu 4. ZŠ, Kralovická 12, Plzeň (5) MST1/4 Ing. Vladimír Tichý
23 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 - č. 13 (5) RMO1/23 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
24 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
25 Informativní zprávy, různé (9) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
26 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
27 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec