Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 30.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 23.04.2014 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
10 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 pro volební období 2014 - 2018 (2) ST1/4 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
11 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 16 - 21 (3) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - p. Uhlík
12 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (9) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 -Mgr. Miroslav Brabec
13 Pokyny pro vyúčtování dotace a Závěrečná zpráva a vyúčtování (5) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
14 Výkup části pozemku parc. č. 3328 v k.ú. Bolevec a účelové vázání finančních prostředků na výkup ve FRR (5) MSU1/2 Jiří Uhlík
15 Návrh na zadání zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy plaveckého bazénu Lochotín, Sokolovská 64, Plzeň (3) MST1/2 Ing. Vladimír Tichý
16 Návrh na zadání zpracování projektové dokumentace na výstavbu parkoviště a obnovu hřiště v Manětínské ul. (3) MST1/3 Ing. Vladimír Tichý
17 Realizace výstavby dětského hřiště v ulici K Stráži (7) ZMO1/1 Mgr. Michal Vozobule
18 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
19 Informativní zprávy, různé (2) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
20 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
21 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec