Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 13.05.2014 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
7 Různé (0) Ing. Aschenbrenner
6 Stanovisko k návrhům vyhlášek statutárního města Plzně o odpadech (4) ŽP/1 pí Rottová
5 Realizace akce "Mateřská škola se sportovním zaměřením" a pověření RMO P2 ke schválení případných více a méně prací (4) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
4 Vícepráce na stavbě "Mateřská škola se sportovním zaměřením" (9) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner