Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 4.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 29.05.2014 od 16.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/2
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/4
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/5
4 Návrh "vyhlášky o systému" a "vyhlášky o poplatku za odpad" (5) ŽP/1 Ing. Pouba
5 Novela vyhlášky č. 5/2005 o stanovení školských obvodů (4) PSČO/1 Mgr. Hrubý
6 Finanční příspěvek na akci Vařečka rytíře Žumbery 2014 (6) SOC/1 PaedDr. Hrabáčková
7 Finanční příspěvky z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 (7) ST/1 Mgr. Hrubý
8 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2014 - souhrnné rozpočtové opatření č. 7 (5) FIN/1 Ing. Majerová
9 Informativní zpráva-technický stav objektu "Svornost", Dílenská 21, Plzeň (4) FIN+SSDI/1 Ing. Majerová, Bc. Hrabáková
10 Informativní zpráva-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 (2) FIN/2 Ing. Majerová
10a Zvony pro katedrálu sv. Bartoloměje (1) ST/2 Bc. Chalupný
10b Informativní zprávy (1) TAJ/1 Pelcrová
11 Různé (0) PSČO/3