Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 31.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 18.06.2014 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 RMO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Návrh na rozdělení odměn pro předsedy a členy komisí Rady MO Plzeň 1 a členy výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
10 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2014 (4) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
11 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 22 (4) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
12 Změna rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 12 (6) RMO1/4 RMO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
13 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města určených pro OSI MMP (5) RMO1/5 RMO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
14 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 24 - 33 (4) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
15 Úprava Zásad o poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (5) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1- Mgr. Miroslav Brabec
16 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (4) RMO1/8 RMO Plzeň 1
17 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (7) RMO1/9 RMO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
18 Poskytnutí dotací na investice a opravy z rozpočtu MO Plzeň 1 (6) RMO1/10 RMO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
19 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (4) RMO1/11 RMO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
20 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města pro SVSmP (4) RMO1/12 RMO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
21 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města pro OSI MMP (4) RMO1/13 RMO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
22 Změny v konání jednotlivých akcí pořádaných OSS MMP (6) RMO1/14 RMO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
23 Doplnění herního prvku na dětské hřiště v ul. Na Roudné, pozemek parc. č. 12063/80 v k.ú. Plzeň (5) MST1/2 Ing. Vladimír Tichý
24 Zadání zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy Zručské cesty" (2) MST1/3 Ing. Vladimír Tichý
25 Zadání zpracování studie a dokumentace pro územní rozhodnutí "Parkovací objekt Sokolovská ul. - ATOM" (3) MST1/4 Ing. Vladimír Tichý
26 Zadání zpracování projektové dokumentace a následná realizace stavebních úprav v pavilonu "OS Motýl", Žlutická 2 (2) MST1/5 Ing. Vladimír Tichý
27 Opravy chodníků na území MO Plzeň 1 (6) MST1/6 Ing. Vladimír Tichý
28 Instalace fitness prvků pro seniory v okolí Centrálního parku (3) MST1/7 Ing. Vladimír Tichý
29 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
30 Informativní zprávy, různé (6) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
31 Opravy 90. MŠ, Západní 7 - sanace omítek a soklů teras a nátěry klempířských a zámečnických konstrukcí (2) MST1/8 Ing. Vladimír Tichý
32 Uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. o připojení odběrných elektrický zařízení - Volnočasové centrum Krašovská (3) MST1/9 Ing. Vladimír Tichý
33 Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 pro volební období 2014 - 2018 (2) TAJ1/1 Ing. Helena Řežábová
34 Úprava rozpočtového výhledu rozpočtu města v letech 2015 - 2017 (4) ST1/7 Mgr. Brabec
35 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
36 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec