Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 6.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 10.07.2014 od 16.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/2
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/3
3 Volba Návrhové komise (0) PSČO/4
4 Stanovení počtu zastupitelů na další volební období (3) PSČO/1 Mgr. Hrubý
5 Různé (0) PSČO/5